Het WIC   |   Kreilstraat 31  |   7101 HR Winterswijk   |   Tel: 06 81997572   |   info@hetwic.nl

Bedrijven

/
EEN UITDAGENDE OPDRACHT?

Het WIC is er voor bedrijven en organisaties op verschillende manieren. We faciliteren en ondersteunen de uitvoering van afstudeerprojecten door studenten, bieden vergader- en congresfaciliteiten en faciliteren kennisuitwisseling tussen verschillende partijen, waaronder met Duitse ondernemers.

Het WIC wekt de interesse van jonge hoog opgeleiden voor Achterhoekse bedrijven door hen kennis te laten maken met bedrijven in de regio en door het hen aantrekkelijk te maken om hier af te studeren. Dit dient, naast het voorzien in de personeelsbehoefte en het verhogen van de innovatiekracht van bedrijven, ook het tegengaan van bevolkingskrimp en het behoud van voorzieningen. Wij ontzorgen de ondernemers met een onderzoeksvraagstuk door de werving en selectie en het faciliteren en begeleiden van afstudeerders op ons te nemen. Ook de salarisadministratie nemen wij op ons.

 

Het WIC is de spil in de economie in de Achterhoek, koppelt en verbindt, netwerkt en deelt.

 

Maar denk ook aan brainstormsessies of gesprekken tussen verschillende ondernemers, deskundige studenten en mensen uit de eigen organisatie. Het WIC biedt jaarlijks een programma aan van inspiratiebijeenkomsten en presentaties voor studenten en ondernemers. In aanvulling op de bestaande Smart Industrie Masterclasses ligt het accent bij de lezingen van het WIC vooral op Human Capital en Sociale Innovatie.

In de toekomst wil het WIC ook andere diensten toevoegen aan haar activiteiten. Met studenten van UTwente ontwikkelt het WIC een innovatiescan die eenvoudig kan worden uitgevoerd bij individuele bedrijven. Deze scan laat ondernemers zien hoe innovatief en veerkrachtig hun bedrijf is en waar aandachts- en verbeterpunten liggen. Dit helpt de ondernemer helder te krijgen waar zijn prioriteiten (moeten) liggen.

Daar wilt u als bedrijf of organisatie vast en zeker bij betrokken worden en blijven?

 

Kosten

 

Het WIC doet de werving en selectie van afstudeerders en ontzorgt bedrijven door de begeleiding en salarisadministratie van studenten op zich te nemen. Het neerleggen van een onderzoeksvraagstuk brengt voor de opdrachtgever vanzelfsprekend kosten met zich mee. Deze werkwijze vergt voor een bedrijf echter veel minder tijd en dus geld van de eigen organisatie. Nieuwsgierig naar onze tarieven? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bedrijven en organisaties kunnen er ook voor kiezen om arrangementhouder te worden van het WIC, middels aantrekkelijke arrangementen. Door arrangementhouder te worden formaliseert men de betrokkenheid aan het WIC (coalition of the willing) en wordt eveneens voorzien in een financiële basis van het WIC.

Van arrangementhouders wordt verwacht dat zij actief deel uitmaken van de Community of Practice, waardoor kennisuitwisseling tot stand wordt gebracht.

 

Open source

 

Daarnaast kunt u kiezen voor open source waarmee we bedoelen dat iedere deelnemer gebruik kan maken van uw opdracht zodat kennis overdracht en verrijking van de regionale economie plaats vindt. En u dus gebruik kunt maken van reeds uitgevoerde open source projecten. Immers kennisdeling is één van de pijlers onder Het WIC. Alleen ga je sneller maar samen kom je verder, daarvoor hebben wij u nodig en voeren wij graag een project of opdracht voor u uit.

CONTACT


Velden met een* zijn verplicht

Uw vraag/opmerking*

Bedrijfsnaam

Contactpersoon*

Functie

Adres

Postcode + Woonplaats

Telefoonnummer

Email*WIJ WERKEN ONDER ANDERE VOOR

Projecten

 

U heeft een vraagstuk openstaan binnen uw bedrijf, maar u heeft niet de tijd en/of kennis in huis om er werk van te maken. Het WIC bemiddelt tussen instanties/bedrijven en studenten. Door middel van professionele begeleiding van de student en een kennispool bestaande uit enthousiaste, gedreven en ervaren personen afkomstig uit het bedrijfsleven kan het WIC u een gedegen uitvoering van uw project/vraagstuk garanderen.

De studenten die het WIC inzet zitten in de laatste fase van hun HBO of universitaire studie en zijn op zoek naar een uitdagende afstudeeropdracht die aansluit bij hun studierichting.
De opdrachten die u kunt neerleggen bij het WIC kunnen een korte periode (1 maand), maar ook een langere (5 maanden) periode beslaan.

Maximaal resultaat

 

De professionele begeleiding zorgt voor kwaliteit en een goede voortgang. Biedt daardoor ook garanties voor de student en zorgt voor een prettige omgeving. Immers de studenten werken veel samen, overleggen en inspireren elkaar. Dit bevordert het creatieve proces waarna u op zoek bent.

Waar kan een student terugvallen op zoveel begeleiding en inspiratie? Het WIC biedt deze faciliteiten, hierdoor kunt u het maximale resultaat van uw opdracht of project verwachten.

Kennisbron

 

Maar ook de eerder genoemde pool van professionals welke zich hebben uitgesproken voor actieve ondersteuning aan het WIC zorgt voor een inspirerende werkomgeving voor de student.
Deze professionals uit het bedrijfsleven of andere organisaties al dan niet overheid kunnen worden ingezet als kennisbron voor de student en
uw project of opdracht. Kennisdeling is de rode draad door Het WIC.

Vanzelfsprekend komt
het WIC graag met u in contact voor de uitvoering van uw project.
Bel of mail ons.