Het WIC   |   Kreilstraat 31  |   7101 HR Winterswijk   |   Tel: 06 81997572   |   info@hetwic.nl

Bestuur

/

Het WIC is een stichting en wordt vertegenwoordigd door een bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Hans Bax – Voorzitter
hansbax@hotmail.com

 

Henry Hegeman – Secretaris
h.hegeman@wbc.nl

 

Hielke Bennink – Penningmeester
hielkebennink@hotmail.com

 

Joost de Ruijter – Algemeen lid
j.deruijter@wij-regelen.nl

 

Harry Cremers – Algemeen lid
hcremers@trescee.nl

 

Arjan van Unnik – Algemeen lid
arjan@vanunnik.nl